phỏm online - Công ty TNHH trò chơi

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Công ty Minh Thịnh Lợi được chứng nhận ISO 9001:2015, sử dụng nhiều công cụ khác nhau, chúng tôi phát triển hệ thống quản lý tất cả các hoạt động trong công ty.

Trong suốt quá trình sản xuất, để đảm bảo và kiểm soát chất lượng sản phẩm, tất cả các công đoạn gia công đều được kiểm soát, ghi nhận và theo dõi.

Minh Thinh Loi - QMS1-3.jpgMinh Thinh Loi - QMS1-4.jpg

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Với chúng tôi, kiểm soát chất lượng sản phẩm đã và luôn luôn là công đoạn quan trọng nhất!

  • Máy đo 3D Smartscope
  • Máy đo cao, LH600
  • Máy biên dạng, Profile projector
  • Máy đo 3 chiều CMM