CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Các sản phẩm của gluud.net sẽ được bảo hành theo từng hợp đồng đã được thỏa thuận với khách hàng