CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

    a.  Mục đích và phạm vi thu thập: 

​Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website gluud.net bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng,... Đây là các thông tin gluud.net cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và gluud.net liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ tại gluud.net nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng. 

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website gluud.net, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.
Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ các thông tin khi gửi liên hệ và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website gluud.net về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp. 


    b.  Phạm vi sử dụng thông tin:
Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
    -  Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng;
    -  Giao hàng cho khách hàng;
    -  Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website gluud.net như các chường trình khuyến mãi, tri ân khách hàng,…;
    -  Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
    -  Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
    -  Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại gluud.net;
    -  Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.


   c.  Thời gian lưu trữ thông tin:
Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của gluud.net


   d.  Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Minh Thịnh Lợi 
Địa chỉ: Văn phòng: 212 Nguyễn Duy Trinh, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

            Nhà máy: Lô B4, cụm CN An Lưu, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 
Email: [email protected]
Điện thoại: 02353.868.886

 
   e.  Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:
Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu gluud.net thực hiện việc này.