CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Điều kiện hoàn trả: sẽ hoàn trả sản phẩm theo hợp đồng đã thỏa thuận với khách hàng
Lệ phí hoàn trả: phí hoàn trả sẽ hoàn toàn do  chi trả hoàn toàn nếu lỗi đó thuộc về công ty.
Hình thức hoàn trả: sẽ đổi mới sản phẩm cho khách hàng, trường hợp không còn sản phẩm hàng hóa đó trong kho, công ty cam kết hoàn trả 100% phí mà khách hàng đã thanh toán cho chúng tôi thông qua các hình thức chuyển khoản cho khách hàng.